2007/May/30

ตัวเลข (Numbers)

เลขหนึ่ง (One) เป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพ

เลขสอง (Two) แสดงถึงคุณลักษณะสองประการในองค์พระคริสต์ คือความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้า

เลขสาม (Three) เป็นตัวเลขที่พิธากอรัสเรียกว่า ตัวเลขที่สมบูรณ์แบบ เพราะประกอบด้วยจุดเริ่มต้น จุดกลึ่งกลาง และจุดจบ ในคริสตศาสนาตัวเลขนี้กลายเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงพระตรีเอกานุภาพ อันประกอบด้วย พระบิดา พระบุตร และพระจิต และระยะเวลาสามวันที่พระคริสต์ทรงอยู่ในอุโมงค์เก็บพระศพ

เลขส ี่ (Four) โดยทั่วไปเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญผู้บันทึกพระคริสตประวัติ (Evangelist) ทั้งสี่ท่าน

เลขห้า (Five) เป็นสัญลักษณ์ของบาดแผลห้าแห่งซึ่งพระคริสต์ทรงได้รับจากการตรึงกางเขน

เลขหก (Six) เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งมวลเสร็จสิ้นในหกวัน เลขหกจึงเป็นตัวเลขแห่งการสร้างสรรค์และความเสร็จสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของมหิทธานุภา พ ความศักดิ์สิทธิ์ พระปัญญา ความรัก ความเมตตา และความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า

เลขเจ็ด (Seven) เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความเมตตากรุณาและพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ นักเขียนในยุคแรกใช้เลขเจ็ดเป็นตัวเลขแห่งการสร้างสรรค์และความเสร็จสมบูรณ์เช่นเดีย วกับเลขหก ดังจะเห็นได้จากข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร์หลายตอน อาทิ เมื่อตอนที่เพื่อนของโจบ (Job)26 มาปลอบโยนโจบพวกเขา นั่งอยู่กับโจบเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน (โจบ 2 : 13) นอกจากนี้ในพระ คริสตธรรมคัมภีร์ ยังกล่าวถึงจาคอบ (Jacob) ว่าแสดงการยอมตนอยู่ใต้พวกพี่ชายด้วยการโค้งคำนับเจ็ดครั้ง กล่าวถึงของขวัญที่จะได้รับจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เจ็ดเท่า บาปหรือความชั่วเจ็ดประการ และความสุขกับความทุกข์เจ็ดประการของพระนางมารีย

เลขแปด (Eight) เป็นตัวเลขแห่งการฟื้นคืนพระชนม์เพราะพระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่แปดหลังจาก เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม ด้วยเหตุนี้อ่างน้ำมนต์ที่ใช้ในพิธีแบพติสม์จึงมักทำเป็นรูปแปดเหลี่ยม

เลขเก้า (Nine) เป็นตัวเลขของพวกเทวทูต เพราะในพระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่า กลุ่มเทวทูตที่ร้องเพลงประสานเสียงมีทั้งหมดเก้าองค์

เลขสิบ (Ten) เป็นจำนวนของพระบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับโมเสส พระบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักกันในนามของพระบัญญัติสิบประการ (Ten Commandments)

เลขสิบสอง (Twelve) เป็นจำนวนของอัครทูตผู้เผยแผ่พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในยุคแรก (Apostles) จึงเป็นตัวเลขที่นิยมใช้กันในสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์ บางครั้งเลขสิบสองใช้เป็นสัญลักษณ์ของคริสจักรทั้งหมด

เลขสิบสาม (Thirteen) เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความไม่มีศรัทธาและการทรยศโดยมีที่มาจากตอนที่พระคริสต์ทรงเสวย พระกระยาหารมื้อสุดท้าย มีผู้เข้าร่วมโต๊ะเสวยทั้งหมด 13 ท่าน คือ องค์พระคริสต์ และสาวกอีก 12 ท่าน รวมทั้งยูดาส์ผู้ตกลงใจทรยศต่อพระเยซู

เลขสี่สิบ (Forty) เป็นสัญลักษณ์ของระยะเวลาที่ชนชาติอิสราเอลถูกลงทัณฑ์ โดยต้องเร่ร่อนไปตามแถบถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปี และต้องตกเป็นทาสของพวกฟิลิสตินส์เป็นระยะเวลาเท่ากัน โมเสสอยู่บนเขาซีนายเป็นเวลา 40 วัน ฝนที่ตกลงมาคราวน้ำท่วมโลกตกอยู่เป็นเวลา 40 วัน 40 คืน หลังจากพระคริสต์ทรงรับศีลแบพติสม์จากนักบุญจอห์นแล้วก็ได้ประทับอยู่ในถิ่นทุรกันดา ร 40 วัน ในช่วงเวลานี้พญามารพยายามชักชวนให้ทรงละทิ้งพระผู้เป็นเจ้า ฤดูถือบวชซึ่งมีระยะเวลา 40 วันในแต่ละปีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ บางครั้งเลขสี่สิบจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพแห่งศาสนจักรผู้ต่อสู้กับความชั่วร้าย

เลขหนึ่งร้อย (One Hundred) เป็นตัวเลขแห่งความอุดมสมบูรณ

เลขหนึ่งพัน (One Thousand) ครั้งหนึ่งถือกันว่าเลขหนึ่งพันเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความเป็นอมตะ เนื่องจากเลขหลักต่อไปเป็นภาษาอังกฤษทำได้โดยการเติมจำนวนตัวเลขเข้าไปข้างหน้าหลักพ ันเช่น 10,000 เท่ากับสิบพัน (ten thousand) 100,000 เท่ากับหนึ่งร้อยพัน (one hundred thousand) ฯลฯ

Comment

Comment:

Tweet


#90 by (5.129.231.10|148.251.91.38, 127.0.0.1, 5.129.231.10) At 2014-06-20 16:52,
#89 by (5.129.231.10|148.251.91.38, 127.0.0.1, 5.129.231.10) At 2014-06-20 16:51,
#88 by (5.129.231.10|148.251.91.38, 127.0.0.1, 5.129.231.10) At 2014-06-20 16:49,
#87 by (124.106.39.39|178.63.0.194, 124.106.39.39) At 2014-05-09 03:16,
#86 by (124.106.39.39|178.63.0.194, 124.106.39.39) At 2014-05-09 03:15,
#85 by (124.106.39.39|178.63.0.194, 124.106.39.39) At 2014-05-09 03:14,
#84 by (23.92.215.6|23.92.215.6) At 2014-05-05 04:24,
#83 by (23.92.215.6|23.92.215.6) At 2014-05-05 04:23,
#82 by (23.92.215.6|23.92.215.6) At 2014-05-05 04:23,
#81 by (70.77.221.42|148.251.92.48, 127.0.0.1, 70.77.221.42) At 2014-04-29 19:06,
#80 by (85.138.170.40|85.138.170.40) At 2014-04-25 13:21,
#79 by (85.138.170.40|85.138.170.40) At 2014-04-25 13:19,
#78 by (203.76.156.25|178.63.0.194, 203.76.156.25) At 2014-04-18 04:29,
#77 by (155.185.19.3|155.185.19.3) At 2014-04-17 02:58,
#76 by (124.248.240.13|178.63.0.194, 124.248.240.13) At 2014-04-16 21:06,
#75 by (78.31.217.5|95.211.218.103, 78.31.217.5) At 2014-04-12 08:30,
#74 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-04-06 11:31,
#73 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-04-05 04:56,
#72 by (46.165.197.74|46.165.197.74) At 2014-04-04 06:30,
Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all significant infos. I'd like to see more posts like this.
#71 by (84.10.1.42|96.127.158.50, 127.0.0.1, 84.10.1.42) At 2014-04-03 02:16,
Just wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the subject material is real excellent. Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it. by Andre Gide.
#70 by (193.25.120.235|96.127.158.50, 193.25.120.235) At 2014-04-03 02:15,
Thanks for any other informative web site. Where else may just I get that kind of information written in such an ideal way? I have a mission that I am just now operating on, and I have been on the look out for such information.
#69 by (188.136.216.129|96.127.158.50, 188.136.216.129) At 2014-04-03 02:15,
Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoI'm satisfied to find a lot of useful info right here within the post, we'd like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.
#68 by (218.87.111.115|96.127.158.50, 218.87.111.115) At 2014-04-03 02:12,
Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy
#67 by (183.60.81.104|183.60.81.104) At 2014-04-03 02:12,
Really appreciate you sharing this post.Thanks Again. Really Great.
#66 by (133.18.5.63|133.18.5.63) At 2014-04-03 02:12,
Right now it looks like WordPress is the top blogging platform available right now. from what I've read Is that what you're using on your blog?
#65 by (109.194.65.175|96.127.158.50, 109.194.65.175) At 2014-04-03 02:12,
I just like the helpful info you supply on your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more here regularly. I'm somewhat sure Ill learn a lot of new stuff right right here! Best of luck for the following!
#64 by (213.135.96.34|96.127.158.50, 213.135.96.34) At 2014-04-03 02:11,
You are a really persuasive writer. I can see this in your writeup. You've a way of writing compelling info that sparks significantly interest.
#63 by (81.161.59.43|81.161.59.43) At 2014-04-03 02:11,
#62 by (96.127.158.50|96.127.158.50) At 2014-04-03 02:11,
#61 by (96.127.158.50|96.127.158.50) At 2014-04-02 10:11,
Hello!
cialis , viagra , viagra , viagra , viagra ,
#60 by (96.127.158.50|96.127.158.50) At 2014-04-01 21:29,
#59 by (96.127.158.50|96.127.158.50) At 2014-04-01 17:15,
#58 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-03-20 15:38,
#57 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-03-18 23:30,
#56 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-03-14 04:05,
Hello!
viagra , free cialis ,
#55 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-03-06 00:22,
#54 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-03-03 23:55,
#53 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-02-28 20:24,
Hello! akkfdae interesting akkfdae site! I'm really like it! Very, very akkfdae good!
#52 by (46.4.114.75|46.4.114.75) At 2014-02-25 21:03,
Very nice site! cheap cialis
#51 by (54.193.53.55|54.193.53.55) At 2014-02-25 21:00,
Hello! dfeebfc interesting dfeebfc site! I'm really like it! Very, very dfeebfc good!
#50 by (192.69.133.40|192.69.133.40) At 2014-02-25 20:59,
#49 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-02-25 01:35,
#48 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-02-21 20:33,
#47 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-02-17 18:50,
#46 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-02-12 17:49,
#45 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-02-12 17:41,
#44 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-02-10 22:09,
#43 by (95.211.195.146|95.211.195.146) At 2014-02-10 19:39,
#42 by (81.56.133.9|81.56.133.9) At 2014-02-10 16:58,
Very nice site!
#41 by (178.63.53.80|178.63.53.80) At 2014-02-10 16:58,